انواع پنل پرده ای :: 12 محصول

دکوپنل یا پنل پرده چیست

یکی از اجزای تشکیل دهنده جدید پرده است که به صورت تک و جفت در کنار پرده به صورت دکوری یا ترکیبی اجرا می شود .

دکوپنل یا پنل پرده معمولا از جنس مخمل است که روی آن نقوش مختلف دارد .
این طرح ها به وسیله چاپ، دوخت یا پرس انجام می شود . ابعاد پنل ها با توجه به ابعاد پرده انتخاب میشود. پنل ها معمولاً در عرض ۱۴۰ تا ۱۶۰ و ارتفاع۳۲۰ تا ۳۵۰ سانت هستند.

 

انواع پنل پرده

1. بدون حاشیه

2.حاشیه یکطرف

3.حاشیه دو طرف

 

حذف همه
پرده كد A-100
پرده كد A-100
0تومان
پنل پرده كد B-110
پنل پرده كد B-110
0تومان
پنل پرده كد C-115
پنل پرده كد C-115
0تومان
پنل پرده كدهاي D
پنل پرده كدهاي D
0تومان
پنل پرده كد F-125
پنل پرده كد F-125
0تومان
پنل پرده كد G-130
پنل پرده كد G-130
0تومان
پنل پرده كد هاي H
پنل پرده كد هاي H
0تومان
پنل پرده كد P-165
پنل پرده كد P-165
0تومان
پنل پرده كد S-140
پنل پرده كد S-140
0تومان
پنل پرده كد T-160
پنل پرده كد T-160
0تومان
پنل پرده كد X-150
پنل پرده كد X-150
0تومان
پنل حاشيه پرده
پنل حاشيه پرده
0تومان