روش نصب انواع پرده

پرده از مهم ترین عناصر دکوراسیون داخلی است و باعث زیبایی نمای داخلی می شود. نصب پرده ممکن است در ابتدا به نظر ساده بیاید اما گاهی بسیار سخت و زمان بر می شود. روش نصب پرده کرکره فلزی ، نصب کرکره چوبی، نصب پرده زبرا و نصب انواع پرده های پارچه ای هر کدام به شیوه ای متفاوت انجام می شوند.
اندازه گیری طول میله پرده

ابتدا ابعاد عرض داخل پنجره را اندازه گیری کنید. طول میل پرده نباید از این عدد بیشتر باشد. با توجه به نوع پرده و کاربرد آن می توانید به دو طریق میل پرده را نصب کنید. 1) نصب میل پرده روی دیوار  2) نصب میل پرده روی سقف


نصب پایه های میل پرده

برای نصب پرده نیاز به دریل، پیچ و رولپلاک دارید. البته در نصب پایه های میل پرده ، ممکن است تیر آهن های کنج، سیم های برق، سقف های کاذب، دیوارهای قدیمی و تو خالی همگی در نصب مشکل ایجاد کنند. نصاب پرده با استفاده از مداد، محل نصب پایه را علامت زده و با دریل سوراخ لازم را ایجاد می کند. رولپلاک کردن محل نصب پایه هم بسیار ضروری است.


نصب میل پرده

بعد از سوراخ نمودن سقف یا دیوار، پایه های میل پرده را با پبچ محکم کنید. اندازه گیری دقیق محل نصب بسیار مهم است.  نباید فضای زیادی بین میل پرده و پنجره وجود داشته باشد. برای پرده هایی با عرض کم دو پایه و برای پرده های عریض تر از سه یا چهار پایه استفاده می شود. فواصل همه پایه ها تا لبه دیوار را به یک میزان اندازه گیری کنید.