رضایت مشتریان

حسن انجام کار و جلب رضایت مشتریان اصلی ترین هدف ما در ایران پرده است. ما مشتریان راضی را سرمایه اصلی کار خود میدانیم و همواره جهت ارتقاء سیستم کاری نظرات ایشان برای ما اهمیت بسیاری دارد.

در این راستا پس از انجام هر پروژه از مشتری میخواهیم تا در صورت تمایل فرم مخصوصی که به این منظور تهیه دیده ایم را تکمیل نمایند. فرم رضایت نامه هر مشتری برای ما حکم لوح تقدیر ارزشمندی است و به آن افتخار میکنیم.

شما میتوانید از طریق لینک زیر این فرمهای رضایتمندی مشتریان ایران پرده را ملاحظه فرمایید. (روی آیکون کلیک کنید)