اعزام کارشناس جهت مشاوره و اندازه گیری

کارشناسان آموزش دیده ایران پرده با همراه داشتن کاتالوگ و سمپل پرده انتخابی در محل پروژه شما حاضر می شوند و بعد از مشاوره در خصوص پرده انتخابی، ابعاد پرده را به صورت استاندارد و اصولی جهت تولید و ساخت اندازه گیری می نمایند و بعد از آن شما میتوانید با توجه به ابعاد اندازه گیری شده سفارش خود را ثبت نمایید. همچنین سفارش شما بوسیله صدور پیش فاکتور از دفتر فروشگاه ثبت و پیگیری میشود.

محل اعزام کارشناس :

محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید :

کاربرد محصول را مشخص نمایید :

مشخصات : (فیلدهای ستاره دار را حتما پر کنید)

*
*
*

آلبوم های انتخابی (حداکثر دو آلبوم) :

 

فروشگاه اینترنتی ایران پرده در راستای تکمیل خدمات خود واحد خشک شویی و شستشوی پرده را راه اندازی نموده است.